071-5220239
Wij zijn een SCOL school
Home Nieuws PBS nieuws – Wat te doen bij ongewenst gedrag

PBS nieuws – Wat te doen bij ongewenst gedrag

13 juni 2019 | Nieuws

Bij het afgelopen project over PBS stond de betekenisgeving aan positief gedrag centraal (Waarom vinden we bepaalde manieren van omgang met elkaar belangrijk?). Dit project had een preventief en algemeen vormend doel. Het effect van dat project was ons inziens groot. Toch komt het natuurlijk nog steeds voor dat een kind zich niet volgens afspraak gedraagt. Vanuit de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers (PM) die tijdens het overblijven op de kinderen letten was er de behoefte om helderheid en eenduidigheid te scheppen in de manier waarop we reageren op ongewest gedrag.

Uitvoerig overleg tussen alle partijen heeft geleid tot één reactieprocedure voor zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers. Dit is een stappenplan, waarin omschreven is hoe er gereageerd wordt op ongewenst gedrag. Vandaag zijn een aantal leerkrachten samen met pedagogisch medewerkers de klassen rond gegaan om aan alle kinderen uit te leggen dat we hier gezamenlijk afspraken over hebben gemaakt en wat dat ongeveer inhoudt.

Voor u volgt hier ook een korte uitleg over de reactieprocedure:

  • Voorop staat dat we uitgaan van het positieve. Zo gaan we er in eerste instantie vanuit dat een kind zich per ongeluk niet aan een regel houdt. We herinneren hem/haar dan aan de regel en geven de kans zich te verbeteren. Elke verbetering wordt positief bekrachtigd.
  • Mocht een leerling zich niet verbeteren dan krijgt de leerling een time-out bij de leerkracht of PM. In de klas is dat bijvoorbeeld een tafeltje voorin de klas. Op het schoolplein blijft een leerling in de buurt van de leerkracht of PM staan. Vervolgens krijgt de leerling opnieuw een kans zich te verbeteren.
  • Mocht een leerling nogmaals de fout in gaan dan volgt er een time-out voor langere tijd (een uur tot een heel dagdeel) in een andere klas. Op een later tijdstip heeft het kind een gesprek hierover met de leerkracht en de intern begeleider. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld via Schoudercom of mondeling.
  • Bij een herhaalde time-out in een andere klas worden ouders betrokken bij het gesprek met de leerling. Bij nog een herhaalde time-out in een andere klas wordt ook de directeur betrokken.

Wij zijn ervan overtuigd dat een positieve, preventieve benadering het beste werkt. Toch willen we ook duidelijke grenzen stellen en eenduidig zijn in de manier waarop we die grenzen stellen. We hopen hiermee het sociale klimaat op De Tweemaster nog prettiger te maken dan het al is.

Vriendelijke groet,

Namens de werkgroep PBS

Michel Verdoorn

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.