071-5220239
Wij zijn een SCOL school
Home Kalender

Kalender

Op de Tweemaster krijgen de kinderen 36 weken les. Een hele lesdag is 5,5 lesuur, woensdag 3,75 uur. Totaal 940 lesuren in een jaar. De leerkrachten werken 41,5 weken. Het jaarrooster bestaat derhalve uit:

  • lesdagen
  • roostervrije dagen (geen les maar de leerkracht werkt wel)
  • feestdagen
  • vakantiedagen
  • studiedagen

In 2007 zijn de lestijden op de Tweemaster in overleg met de ouders met een half uur per dag verlengd. Ter compensatie worden er jaarlijks 8 extra vrije dagen ingeroosterd. Deze dagen worden altijd samen met de MR vastgesteld waarbij het streven is naar een zo prettig mogelijke indeling voor de ouders (bijvoorbeeld aansluitend op een bestaande vakantie) en de kinderen (bijvoorbeeld als de zomervakantie erg laat valt).
Ook de teamstudiedagen worden in overleg gepland.

VAKANTIES
Herfstvakantie 20 – 27 oktober
Studiedag 29 oktober
Roostervrij 30, 31 oktober
Roostervrij, 21 december
Kerstvakantie 22 december – 6 januari
Voorjaarsvakantie 23 februari – 10 maart
Goede vrijdag 19 april
Meivakantie20 april – 5 mei
Studiedag 29 mei
Hemelvaart 30, 31 mei
Pinksteren 9, 10 juni
Roostervrij 1 juli
Studiedag 18 juli
Roostervrij 19 juli
Zomervakantie vanaf 20 juli

SCHOOLKALENDER
Alle vrije dagen en overige activiteiten vindt u in de schoolkalender die u hier kunt downloaden: Schoolkalender 2018 – 2019

Pin It on Pinterest

Share This