071-5220239
Wij zijn een SCOL school
Home Onderwijs 21st Century Skills

21st Century Skills

De term, the 21st century skills, is een kreet die steeds vaker gehoord wordt. Niet alleen binnen het onderwijs maar ook daarbuiten. Eenvoudig gezegd omschrijft het de vaardigheden die een mens zich eigen moet hebben gemaakt om in een moderne, gedigitaliseerde wereld, zijn of haar weg te kunnen vinden en om wetenschap te hebben van het hoe en wat mbt het gebruik van digitale middelen. Voor leerlingen op de tweemaster betekent dit dat ze aan het einde van hun basisschoolperiode de onderstaande vaardigheden moeten beheersen:

 

 • Vaardigheid in het gebruik van de hardware
 • Typvaardigheid
 • Kunnen werken met onderwijskundige software
 • Kunnen werken met leerprogramma’s
 • Kunnen werken met hogere leergames
 • Kunnen werken met Office-applicaties
 • Vaardig zijn in basishandelingen van systeembeheer
 • Vaardig zijn in het vergaren van informatie
 • Vaardig zijn in het filteren van informatie
 • Vaardig zijn in digitaal presenteren in de breedste zin
 • Vaardig zijn in het gebruik van communicatieve middelen
 • Vaardig in het gebruik van sociale media
 • Vaardig zijn in de basisvaardigheden van het programmeren

 

Om aan deze doelen te kunnen voldoen maakt De Tweemaster gebruik van een ICT-beleidsplan. Hierin staat beschreven wanneer en op welke manier de leerkracht de leerling met een bepaalde vaardigheid kennis kan laten maken. Ook is hierin te lezen in welk leerjaar, welke doelen behaald moeten zijn. Bij het uitvoeren van het beleidsplan en dus het aanbieden van de vaardigheden wordt de leerkracht ondersteunt door de ICT-werkgroep.

 

Pin It on Pinterest

Share This