071-5220239
Wij zijn een SCOL school
Home Onderwijs Cultuur

Cultuur

Onder cultuuronderwijs vallen vakken als beeldende kunst, muziek, dramatische expressie, dans, literatuur en cultureel erfgoed. Beeldende kunst en drama worden door de groepsleerkrachten zelf zeer frequent gegeven. Voor muziekonderwijs hebben we een eigen muziekleerkracht. Dans, literatuur en cultureel erfgoed komen incidenteel aan bod, meestal door gastlessen en excursies.

Het cultuuronderwijs op De Tweemaster is in ontwikkeling. Als uitgangspunt voor deze ontwikkeling is een ambitieuze visie geformuleerd: Het ideale cultuuronderwijs op De Tweemaster zorgt ervoor dat leerlingen aan het eind van groep 8 het vermogen hebben om zich op verschillende kunstzinnige manieren te uiten en om creatieve ideeën en oplossingen te bedenken.

Vanuit de schoolvisie dat leerlingen zoveel mogelijk eigenaarschap krijgen voor het eigen leerproces besteden de leerkrachten bij cultuuronderwijs vooral aandacht aan het creatieve proces en onderliggende leerproces. Het eindresultaat is dus ondergeschikt. De leerkrachten vervullen vooral een functie als coach, facilitator en inspirator.

Het cultuureducatieve programma bestaat uit een opbouw van vaardigheden; elk leerjaar komen er nieuwe vaardigheden bij en worden eerder geleerde vaardigheden uitgediept. Het referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland vormt hiervoor de leidraad. Daarbij wil De Tweemaster vanuit de eigen visie extra nadruk leggen op het vergroten van competenties als: creativiteit, expressiviteit, verbeeldingskracht, zelfreflectie en planmatigheid.

Cultuureducatie staat niet op zichzelf. Het is verbonden met andere vakgebieden om te ervaren welke functie/ betekenis cultuuruitingen kunnen hebben. Daarnaast stimuleert het culturele bewustwording, meningsvorming en respect voor andere normen en waarden om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen tot kritische en respectvolle deelnemers aan de maatschappij. Onze cultuurcoördinator is Michel Verdoorn.

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.