071-5220239
Wij zijn een SCOL school
Home Onderwijs Cultuur

Cultuur

Onder cultuuronderwijs vallen vakken als beeldende kunst, muziek, dramatische expressie, dans, literatuur en cultureel erfgoed.

Beeldende kunst wordt door de groepsleerkrachten zelf zeer frequent gegeven. Muziek wordt wekelijks aan elke groep door een muziekleerkracht gegeven die ook een aantal lessen dramatische expressie geeft. Dans, literatuur en cultureel erfgoed komen incidenteel aan bod, meestal door gastlessen en excursies.

Het cultuuronderwijs op De Tweemaster is in ontwikkeling. Als uitgangspunt voor deze ontwikkeling hebben we een ambitieuze visie geformuleerd:

Het ideale cultuuronderwijs op De Tweemaster zorgt ervoor dat leerlingen aan het eind van groep 8 het vermogen hebben om zich op verschillende kunstzinnige manieren te uiten en om creatieve ideeën en oplossingen te bedenken. Vanuit de schoolvisie dat leerlingen zoveel mogelijk eigenaarschap krijgen voor het eigen leerproces besteden de leerkrachten bij cultuuronderwijs vooral aandacht aan het creatieve proces en onderliggende leerproces. Het eindresultaat is dus ondergeschikt. De leerkrachten vervullen vooral een functie als coach, facilitator en inspirator.

Het cultuureducatieve programma van De Tweemaster bestaat uit een opbouw van vaardigheden; elk leerjaar komen er nieuwe vaardigheden bij en worden eerder geleerde vaardigheden uitgediept. Het referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland vormt hiervoor de leidraad. Daarbij wil De Tweemaster vanuit de eigen visie extra nadruk leggen op vergroten van competenties als: creativiteit, expressiviteit, verbeeldingskracht, zelfreflectie en planmatigheid.

Cultuureducatie staat niet op zichzelf. Het is verbonden met andere vakgebieden om te ervaren welke functie/ betekenis cultuuruitingen kunnen hebben. Daarnaast stimuleert het culturele bewustwording, meningsvorming en respect voor andere normen en waarden om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen tot kritische en respectvolle deelnemers aan de maatschappij. Onze cultuurcoördinator is Michel Verdoorn.

 

Pin It on Pinterest

Share This