071-5220239
Wij zijn een SCOL school
Home Onderwijs Eigenaarschap

Eigenaarschap

Het onderwijs van tegenwoordig is niet meer te vergelijken met enkele jaren geleden. Het kind staat veel meer centraal. Dat zie je al aan de manier van hoe wij ons onderwijs aanbieden aan de leerlingen. Kinderen die extra begeleiding of instructie nodig hebben, krijgen dit. Maar ook leerlingen die meer uitdaging aan kunnen, proberen we het juiste aanbod te geven.

Belangrijk hierbij vinden we dat kinderen weten maar vooral ook begrijpen waarom ze leren. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen weten waar ze vaardig in zijn maar juist en vooral waar ze nog extra steun nodig hebben. Dit is misschien lastig te begrijpen vandaar dat we dit met een voorbeeld willen verduidelijken.

Een voorbeeld van eigenaarschap is de manier hoe wij ons rekenonderwijs aanbieden. Voorafgaande aan een nieuw hoofdstuk krijgen de leerlingen een starttoets met de onderdelen welk ze in het komende hoofdstuk aangeboden gaan krijgen. De toets wordt door de leerkracht nagekeken maar niet beoordeeld. De leerling ontvangt de toets terug en vult een overzichtsformulier is zodat ze in een overzicht kunnen zien welke onderdelen ze beheersen en welk ze nog moeten eigen maken. Dit formulier wordt samen met de weektaak is een eigen mapje bewaard.

Iedere rekenles start de leerkracht met aangeven wat het lesdoel is en om welke opgaven het uit de oefentoets gaat. De leerling kan middels het overzicht bepalen of het mee wil doen met de instructie of al zelfstandig aan het werk gaat.

Hierbij is het niet zo dat leerlingen helemaal losgelaten worden. De leerkracht blijft de zorg dragen dat iedere leerling die aandacht en begeleiding krijgt welk het nodig heeft. Verkiest bijvoorbeeld een leerling om niet met een instructie mee te doen maar deelt de leerkracht deze mening niet, zal de leerkracht met de leerling hierover in gesprek gaan. Het hoofddoel is niet voor niets de leerling leren eigenaar te maken van het leer- en ontwikkelproces.

Door het gebruik van Snappet in de groepen vijf tot en met zeven en vanaf volgend jaar de groepen vier tot en met acht, is het mogelijk om de leerdoelen specifiek voor een leerling af te stellen. De leerling werkt aan het eigen leerpakket, de eigen doelen. De leerkracht gaat regelmatig met de leerling in gesprek om te bespreken hoe het met de leerdoelen gaat en waar de komende periode aan gewerkt zal gaan worden. Op deze manier wordt de leerling bewust van zijn of haar ontwikkeling, ze worden eigenaar van hun eigen leer- en ontwikkelingsproces.

Pin It on Pinterest

Share This