071-5220239
Wij zijn een SCOL school
Home School (Katholieke) identiteit

(Katholieke) identiteit

De Tweemaster is een katholieke basisschool. De waarden en normen die aan het katholieke geloof verbonden zijn, laten we in ons handelen doorklinken. We leren de kinderen een ander in zijn of haar waarde te laten en te accepteren zoals hij of zij is. Vanuit die gedachte van respect laten we de kinderen kijken naar andere culturen en levensbeschouwingen.

In de lessen levensbeschouwing, die door de leerkrachten zelf worden gegeven (circa een half uur per week) krijgen de leerlingen levensbeschouwelijk onderwijs, aangepast aan hun leeftijd. Hierin brengen we de fundamentele waarden van het Christendom op hen over, via verhalen uit de bijbel en gerichte activiteiten. De verhalen over vrede en rechtvaardigheid zijn nog steeds actueel en helpen de kinderen bij het begrijpen van de wereld om hen heen en hun eigen rol daarin. Kennis staat hier niet centraal, maar meer een bewustwording van de eigen houding en inzet. De projecten, die de basis vormen voor de lessen, worden 6 maal per jaar bovenschools aangereikt.

De kerkelijke feesten komen gedurende het schooljaar aan de orde. Kerst en Pasen vieren we als school in het kerkelijk centrum De Regenboog. Ouders en andere belangstellenden zijn tijdens deze vieringen van harte welkom. Juf Pauline Olthof in ons contactpersoon voor Identiteit.

Pin It on Pinterest

Share This