071-5220239
Wij zijn een SCOL school
Home School Overblijf & BSO

Overblijf & BSO

Op beide locaties is het mogelijk om tussen de middag op school over te blijven en veruit de meeste leerlingen maken hier gebruik van. De tussenschoolse opvang wordt gecoördineerd door de school en bestaat uit lunchen in de klas en buiten spelen op het plein. Het lunchen in de klas gebeurt samen met de leerkracht van de groep. Spelen op het plein gebeurt onder toezicht van ingehuurde pleinwachten.

Vóór het begin van het schooljaar melden ouders hun kind(eren) aan voor 1, 2, 3 of 4 dagen.

Kosten

De overblijfkosten voor 1 dag per week bedraagt voor een schooljaar €50,00. Voor 4 dagen per week €200,00. Voor incidenteel overblijven zijn strippenkaarten te koop: 1 strippenkaart voor 10 keer, € 17,50

Pin It on Pinterest

Share This