071-5220239
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Regelingen & protocollen

Regelingen & protocollen

Klachtenregeling

Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg met alle betrokkenen afgehandeld. Voor die gevallen dat dit niet lukt, hebben we een klachtenregeling. Bent u niet tevreden over de afhandeling door de school, dan kunt u zich schriftelijk richten tot de interne klachtencommissie. Tot slot kunt u zich ook wenden tot de externe klachtencommissie.
In de klachtenregeling (PDF) vindt u alle informatie. Graag wijzen wij u op het overzicht van de te bewandelen route op pagina 19 van dit document.

Privacy

De privacywet AVG is bedoeld om de privacy van alle Europese burgers – groot en klein – beter te beschermen. Dus ook de privacy van de leerlingen op onze scholen en van onze medewerkers. Het delen van gegevens is in deze tijd een kwestie van een druk op de knop. Kinderen en jongeren vinden dat vanzelfsprekend én zijn er heel handig in. Maar scholen hebben de plicht om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Wij moeten twee keer nadenken over vragen als: welke gegevens hebben we echt nodig, hoe lang mogen we ze bewaren, wie kan er bij en waarvoor hebben we toestemming nodig van ouders en van leerlingen? Want zodra een leerling 12 jaar of ouder is, dient naast de ouders ook aan de leerling toestemming te worden gevraagd. Kijk voor meer informatie en vragen over de privacy van uw kind op www.scoleiden.nl/privacy of mail naar privacy@scoleiden.nl. U kunt ook contact opnemen met de Privacy Officer van onze school (Robert Hoogduin): ict@detweemaster.com

Veiligheid

De school hecht veel belang aan de veiligheid binnen onze school. Daarom is er zorgvuldig gestreefd naar een veiligheidsplan dat recht doet aan de veiligheid van basisschool De Tweemaster. Hieronder rekenen wij niet alleen een veilig leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen zich veilig voelen. Ook voor ouders, bezoekers en personeel moet de school een veilige omgeving zijn. Daarom heeft de school een eigen Schoolveiligheidsplan ontwikkeld. Hierin is te lezen hoe de school alle facetten van veiligheid heeft doordacht en geborgen. Het Schoolveiligheidplan is middels deze link te downloaden.

Pesten

De school hecht veel belang aan plezier in onderwijs. Kinderen moeten met plezier kunnen leren, werken en spelen. Dit is een van de redenen dat we daar waar nodig, zo direct mogelijk in gaan op pestgedrag in welke vorm dan ook. De school heeft hiervoor een speciaal anti-pestprotocol ontwikkeld. Het protocol kunt u via deze link downloaden.

Kijk voor meer informatie over regelingen en protocollen op www.scoleiden.nl.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.