071-5220239
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we

Wie zijn we

De Tweemaster is één van de zeventien basisscholen (tien basisscholen met een katholieke identiteit en zeven basisscholen met een protestants-christelijke identiteit) van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). De school ligt in de Merenwijk, een groene buitenwijk van Leiden.

De Tweemaster is een school waar aandacht voorop staat. Dat blijkt uit de manier waarop we zelfstandig werken toesnijden op het niveau van uw kind, hoe we klassikale lessen inrichten op een manier die aansluit bij onze waarden en de belevingswereld van uw kind, hoe we omgaan met excellentie of met leerlingen die lastig meekomen, hoe we met elkaar lastige situaties zoals pesten te lijf gaan. We vinden het ook belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Een prettige en rustige werksfeer waarin kinderen en leerkrachten zich thuis voelen hoort daarbij. In de school is duidelijk de ongedwongen sfeer waarin leerkrachten met respect en waardering omgaan met de kinderen en collega’s duidelijk voelbaar.

De Tweemaster heeft twee locaties. De groepen 1 t/m 4 krijgen les op het Broekplein 1. De groepen 5 t/m 8 krijgen les op het Broekplein 9. De gebouwen liggen zo goed als naast elkaar. Het onderwijs aan de 12 groepen wordt verzorgd door een team van totaal 23 leerkrachten en de directie. Daarnaast is er nog één persoon voor de administratie en zijn er twee conciërges. Verschillende leden van het team vervullen naast hun lesgevende taken één of meerdere speciale functies.

Aan iedereen die onze school bezoekt zeggen we met trots: “Welkom op De Tweemaster”.

Pin It on Pinterest

Share This