071-5220239
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Wanneer u op beleidsniveau een steentje wilt bijdragen, kunt u zitting nemen in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan voor inspraak, waarin de belangen van ouders, leerlingen en personeelsleden worden behartigd. Over verschillende beleidsmatige onderwerpen, zoals de inzet van personeel, sollicitatieprocedures maar ook de onderwijskundige visie, kan de MR advies of instemming verlenen. Het overleg vindt plaats met de directeur van De Tweemaster.

In de MR hebben vier ouders en vier leerkrachten zitting. Zij worden gekozen voor een periode van twee jaar. Men vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De vergaderingen worden gehouden in de school en kunnen door ouders of personeelsleden worden bijgewoond.

De agenda en de notulen kunt u als ouder van de school vinden op SchouderCom.

U kunt contact opnemen met een de Medezeggenschapsraad door het sturen van een mailen: mr@detweemaster.com of u kunt een bericht achter laten in het postvak van de MR in de lerarenkamer op Broekplein 1.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast een MR per school kent het SCOL ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad heeft overleg met de Directie Primair Onderwijs. Dit is het platform waar wordt gesproken over beleidszaken die voor alle SCOL scholen gelden, zoals het bestuursformatieplan.

 

Pin It on Pinterest

Share This