071-5220239
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Ouderraad

Ouderraad

De Tweemaster heeft een eigen Oudervereniging, het bestuur hiervan is de Ouderraad. Alle ouders/verzorgers van leerlingen van De Tweemaster worden bij het aanmelden van hun kind op De Tweemaster automatisch lid van Oudervereniging De Tweemaster. De Ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich inzet voor de school en voor de leerlingen.

De ouderraad verricht werkzaamheden voor en met de leerkrachten, is een schakel tussen ouders en de school en draagt bij aan de leefbaarheid in de school. Bij diverse activiteiten en feesten schakelt de ouderraad de hulp van ouders in. Daarnaast kan de Ouderraad signalen van ouders ontvangen over wat er onder de ouders leeft en deze doorgeven aan de directie of Medezeggenschapsraad.

Aan het begin van het schooljaar organiseert de Ouderraad een Algemene Ledenvergadering. Tevens komt de Ouderraad een aantal malen per jaar bij elkaar. Bij deze bijeenkomsten is dan ook iemand van het team aanwezig.

Om de school bij te kunnen staan in het uitvoeren van activiteiten, feesten of bijvoorbeeld het opknappen van het schoolplein, vraagt de Ouderraad een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Deze bijdrage wordt ieder jaar opnieuw op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Momenteel bedraagt de ouderbijdrage per schooljaar € 35,- voor het eerste kind, € 25,- voor het tweede kind en € 15,- voor volgende kinderen in een gezin.

 

Voor leerlingen die nieuw op school komen, hanteren we de twee instapmomenten:

start op school 1e kind 2e kind 3e kind
van aug t/m dec € 35,- € 25,- € 15,-
van jan t/m april € 15,- € 12,- € 9,-

Voor leerlingen die na april instromen, wordt geen ouderbijdrage gevraagd.

Als u meer wilt weten over de Ouderraad kunt u mailen naar tweemasterouderraad@hotmail.com. Bent u ouder van een leerling van onze school, kunt u ook contact opnemen met één van de leden van de Ouderraad via SchouderCom.

Pin It on Pinterest

Share This