071-5220239
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Coördinatoren

Coördinatoren

De Tweemaster heeft diverse coördinatoren. Iedere coördinator draagt zijn of haar zorg en verantwoordelijkheid voor een duidelijk en compleet onderwijsaanbod. Hieronder kunt u zien welke coördinatoren met hun taak of taken op school werkzaam zijn.

 

Meinke van Ooijen & Kim Stelma

Teamleiders

De teamleiders zetten zich in om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en waar nodig te verbeteren. De doorgaande lijn handhaven en verbeteren is een belangrijke leidraad. Er zijn twee groepsleerkrachten die de taak van teamleider vervullen. Meinke van Ooijen en Kim Stelma. Zij bewaken de jaarplanning en uitvoering van de onderwijskundige zaken, inhoudelijk en praktisch. Ook regelen zij de aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Per week zijn ze een dag ambulant.

 

 

 

 

Robert Hoogduin

ICT Coördinator & Privacy Officer

ICT heeft in de loop der jaren een belangrijke plaats ingenomen in ons onderwijs. De Tweemaster heeft in het team als ICT-coördinator Robert Hoogduin. Naast de lesgevende taken heeft de ICT-coördinator de zorg voor sturing van de ICT. Daarbinnen valt niet alleen het technische aspect van ICT maar vooral ook het maken van beleid, ondersteunen van de leerkrachten en implementeren van nieuwe ICT-onderdelen. De ICT-coördinator werkt samen met de ICT-werkgroep. Daarnaast heeft hij regelmatig contact met de bovenschoolse organisatie.

Als Privacy Officer draagt Robert Hoogduin zorg voor het uitvoeren en naleven van de AVG-bepalingen welke in mei 2018 van kracht zijn gegaan.

 

 

Robert Hoogduin & Dick den Hollander

Contactpersonen

Op De Tweemaster zijn twee contactpersonen. Zij kunnen door zowel ouders als kinderen worden benaderd als er gevoelige zaken zoals seksuele intimidatie, seksuele handelingen, agressie, verwaarlozing, pesten en dergelijke spelen. De contactpersonen kunnen advies geven en/of verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie. De contactpersonen van De Tweemaster zijn Robert Hoogduin en Dick den Hollander. Zij zijn via SchouderCom, mail en persoonlijk op school te bereiken.

 

 

 

 

 

Erika van Rooij

Coördinator Wetenschap & Techniek, ICT Coördinator en Coördinator VVTO (Engels)

Op De Tweemaster willen wij de kinderen voorbereiden op de maatschappij waarin ze straks als volwassenen gaan functioneren. Deze maatschappij is de afgelopen tijd flink veranderd door alle technologie en wetenschap van de laatste tijd.  Wij bieden de kinderen de mogelijkheid om zelf te onderzoeken en ontdekken hoe de wereld om hen heen in elkaar steekt. Hierdoor leren de kinderen Future Skills (21th Century Skills). https://www.kennisnet.nl/artikel/6648/alles-wat-u-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/

De coördinator Wetenschap en Techniek zorgt ervoor dat de leerkrachten voldoende mogelijkheden, lessen en materialen hebben om de kinderen uit te dagen. Zij weet ook waar de leerkrachten lessen kunnen vinden voor de verschillende onderwerpen.

Onze coördinator VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) begeleidt en ondersteunt de teamleden van groep 1 t/m 8 op het gebied van de Engelse lessen. In de bovenbouw worden naast de reguliere Engelse lessen ook CLIL-lessen (Content and Language Integrated Learning) gegeven. Deze lessen hebben zowel een onderwerp-inhoudelijk als taalkundig doel. De VVTO-coördinator heeft een opleiding CLIL-coach gedaan, waardoor ze de leerkrachten goed kunnen begeleiden.

Mariëlle Duurkoop

Gedragsspecialist & Aandachtsfunctionaris

De gedragsspecialist gaat doelgericht om met gedragsproblematieken in de school van groep 1 t/m 8. Zij staat de groepsleerkrachten met raad en daad terzijde bij gedragsproblematieken en kan eventueel zelf een specifieker probleem van hen ter hand nemen. De specialist gedrag zorgt voor deskundige, direct oproepbare ondersteuning en draagt tevens in preventieve zin bij aan de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen in de school.

Als aandachtsfunctionaris beschikt Mariëlle over de nodige vaardigheden en kennis om een zorgproces in geval van huiselijk geweld of kindermishandeling op een juiste manier volgens de Wet Meldcode te begeleiden en af te handelen.

 

 

 

Sylvia van der Meer

Coördinator Excellentie

De Tweemaster vindt dat ook leerlingen die meer- en of hoogbegaafd zijn speciale aandacht behoeven om een doorgaande lijn te kunnen doormaken in hun ontwikkeling. Deze speciale aandacht wordt gegeven zoals beschreven in het beleid voor meer- of hoogbegaafde leerlingen van de Tweemaster. De coördinator excellentie stemt het aanbod af op de behoeften en competenties van de leerling, in samenspraak met de ouders en de eigen leerkracht. De coördinator is ook verantwoordelijk voor de Plusklas.

 

 

 

 

Wendy Star

Coördinator Da Vinci

Op onze wereld is alles verbonden met elkaar. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, biologie (de wereldoriëntatie-vakken) zijn in de methode da Vinci ook verbonden met elkaar. Op de Tweemaster maken we van groep 4 t/m 8 gebruik van deze methode.  In de middenbouw zijn er 4 thema’s per jaar en in de bovenbouw 3 thema’s per jaar. Via Da Vinci leren de kinderen vanuit nieuwsgierigheid en verwondering te kijken naar de wereld en hun eigen plek daarin. Ze leren snel verbanden te zien: alles heeft te maken met al het andere.

Wendy zorgt voor de benodigde materialen voor de verschillende onderwerpen en kijkt waar de collega’s mogelijk hulp bij nodig hebben. Collega’s kunnen ook bij Wendy aankloppen voor hulp. 

 

Pauline Olthof

Coördinator Lezen

Lezen is belangrijk in onze maatschappij. Om te zorgen dat de kinderen op De Tweemaster de juiste leesbegeleiding krijgen is er een leescoördinator. 

 

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.